قوه قضاییه: دادگاه رسیدگی به پرونده شهادت دو روحانی در حرم رضوی برگزار شدمتهم با بیان اینکه اتهامات خود را قبول دارم، عنوان کرد: در فضای مجازی فعالیت و بعضی از شبکه‌ها را دنبال می‌کردم و در حرم با کارد به روحانیون حمله کردم.