قهرمان اروپا شوک ایتالیایی به جام جهانی نمی رود (عکس) » موج رانندگی همراه خود قطار