قطع برق برخی مناطق اهواز در پی برخورد اتوبوس با شبکه
مدیر امور برق منطقه ۵ اهواز گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با شبکه باعث قطع برق برخی از مناطق شهر اهواز شد.