قبرستان با قبرهای شیشه ای را ببینید
گورستانی در اندونزی وجود دارد که در آن قبر به جای سنگ یا خشت با شیشه پوشانده شده است. شما می توانید داخل این مقبره ها را ببینید، مردم می توانند اجساد پوسیده را ببینند. این گورستان یکی از ترسناک ترین گورستان های جهان به حساب می آید. همه نمی توانند آنجا باشند. منبع: خبرفوری