فیلم | تجمع الشتر در اعتراض به هتک حرمت فیلم مورد حمایت امام رضا (ع) در جشنواره کن
فیلم | تجمع الشتر در اعتراض به هتک حرمت فیلم مورد حمایت امام رضا (ع) در جشنواره کن
مردم الشتر به مناسبت میلاد امام رضا (ع) با در دست داشتن پرچم متبرک در درگاه رضوی و تجمع در حرم امام رضا (ع) نسبت به هتک حرمت فیلم تحت حمایت جشنواره کن اعتراض کردند.

مردم الشتر به مناسبت میلاد امام رضا (ع) با در دست داشتن پرچم متبرک در درگاه رضوی و تجمع در حرم امام رضا (ع) نسبت به هتک حرمت فیلم تحت حمایت جشنواره کن اعتراض کردند.