فیلم | انحرافی در سینمای ایران اجتناب کرده اند ظاهر شد مرحوم فرج الله سلحشورفیلم | انحرافی در سینمای ایران اجتناب کرده اند ظاهر شد مرحوم فرج الله سلحشور