فیلم/ انبارهای نفت روسیه در شومینه گازفیلم/ انبارهای نفت روسیه در شومینه می سوزند – مشرق نیوز