فیلم / افزایش حق بیمه در سال ۱۴۰۱فیلم / پرمیوم اکسترا در سال ۱۴۰۱ – مشرق نیوز