فیلمی جدید از داخل ساختمان محل گروگانگیری در ایلام
اولین تصاویر از داخل ساختمان محل گروگانگیری در یکی از ادارت ایلام را ببینید.منبع: ایرنا