فناوری بازاریابی در خدمت کسب و کارهای ایرانی
در اسمارتک، ما در حال حاضر خدمات جامع و متنوعی را به کسب و کارها در زمینه فناوری بازاریابی ارائه می دهیم، از جمله پلتفرم اتوماسیون بازاریابی داخلی، شبکه تبلیغاتی هوشمند Adverge، سیستم مدیریت بازاریابی وابسته Affilio و پلت فرم داده عمیق مشتری.