فروش اقساطی "جک T8 " توسط کرمان موتور (+جدول فروش)در این طرح فروش خودرو با پیش پرداخت ۴۵۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی در اقساط ۱۸ و ۳۰ ماهه ارائه شده است.