فرهنگ عزاداری و نذورات در مجموعه جدید داستان های «بفرمد روژه» – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانگزارش کردن خبرگزاری مهر، انتشارات حدیث کلام مجموعه داستان «بفرمد روژه» لیلی فیروزه را در ۴۹۰ صفحه با محوریت فرهنگ عزاداری و نذری منتشر کرد.

در مقدمه این کتاب می خوانیم:

«رسالت حضرت زینب(س) آگاهی بخشی به جامعه است و زبان هنر بهترین رسانه برای رساندن معنا و مفاهیم به نسل مخاطب است و وظیفه هنر قصه گویی به عنوان مادر همه هنرهای نمایشی است. ، فرهنگ سازی و انتقال انرژی به مخاطب در جهت تعالی کمال انسانی است و چه فرهنگی بهتر از ترویج فرهنگ شهداست که در فرهنگ نامه شهادت حضرت حسین(ع) آمده است. فرزند پسر علی (ع) وحی خاصی پیدا کرده است.

با شناخت نیاز جامعه به شناخت فرهنگ عزاداری و فرهنگ نذری، هیئت سوگواری ادبی «بفرمایید روژه» تأسیس شد. شناخت دقیق واقعه عاشورا و شناخت فرهنگ شهدای ایثار، دغدغه برگزارکنندگان این سوگواره ادبی بوده است.