رژیم لاغری سریع

فرهاد چگونه به شیرین رسید؟/ ۱۰ راز موفقیت مجیدی/ عشق و شباهت به مربیان خارجی




همچون مربیان خارجی فوتبال را با عشق می‌دید و به قول زنده یاد دکتر صدر فوتبال را در چهارچوب تاکتیک‌ها محبوس نمی‌کرد و روح آن را نمی‌کشت. سرزندگی بازیکن باید برای مربی مهم باشد.