رژیم لاغری سریع

فرمانده سپاه: دشمن می خواهد با ماهواره، اینترنت و شایعه، فراخوان تجمع و تحریک، ما را شکست دهد
“یکی از دلایل تحمل ملت، رهبری است که … از آبروی خود گذشت. به او حمله، اهانت و جسارت شد اما … غمگین و محزون نشد و صبر کرد”.