فرار علی باقری از سوالی درباره سرمایه گذاری در حوزه نفت بدون برجام و رفع تحریم ها (فیلم)
رضا زندی خبرنگار حوزه انرژی از علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای وین درباره سرمایه گذاری در حوزه نفت بدون برجام و رفع تحریم ها پرسید که با عدم پاسخگویی او مواجه شد.