فتاح: اختصاص ۲۳ زمین بزرگ در مناطق مختلف برای ساخت مسکن محرومان
دولت برای ساخت مسکن محرومان در بسیاری از نقاط با مشکل زمین مواجه است اما به اذن رهبر معظم انقلاب ۲۳ زمین بزرگ به مساحت ۹ هکتار در سراسر کشور به این مهم اختصاص یافت.