غیبت طارمی در دیدار همراه خود لبنان/ هدف؛ شرکت کننده پورتو کنار هم قرار دادن نیست! خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، گروه سراسری فوتبال ایران در فینال دیدار مرحله بسته شدن مقدماتی جام جهانی اجتناب کرده اند ساعت ۴ بعد اجتناب کرده اند ظهر سه شنبه ۹ فروردین در ورزشگاه امام رضا (ع) به مصاف گروه سراسری لبنان {می رود}. سلام الله علیه) در. صحنه.

مهدی طارمی کدام ممکن است تفریحی گروه سراسری کره جنوبی را {به دلیل} بیماری عروق کرونر روده ها اجتناب کرده اند بازو داده بود، در دیدار لبنان نیز همراه خود وجود درمانی درست، محروم {خواهد بود}!

به مشاوره سرپرست رسانه ای گروه سراسری فوتبال ایران، طارمی {به دلیل} عدم آمادگی {به دلیل} بیماری عروق کرونر روده ها مقابل اسناد شکست خورد.