غلظت گرد و غبار در ایوان به ۳۷ برابر حد مجاز رسید
مطابق پیش بینی هواشناسی، هوای استان فردا نیز متاثر از توده گرد و غبار آلوده است هرچند میزان غلظت آن کمتر از امروز خواهد بود.