عکس/ کمدین تلخ نوروزی سخنگوی مقامات


سفر

پمان مولوی، اقتصاددان در {پاسخ به} اظهارات بهادری جهرمی مبنی بر اینکه رکوردشکنی بازدید نوروزی سیگنال آسانسور توان مالی افراد است.

عکس/ طعنه تلخ نوروزی سخنگوی مقامات اولین بار در قطار موج استفاده پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید