عکس/ پراید در تصادف همراه خود صندوق خیریه از نزدیک آسیب دید!


حادثه

در تصادف خودروی پراید همراه خود امانت خیریه، پراید از نزدیک آسیب دید.

قطار را در اینستاگرام دنبال کنید

چاپ شده شده در عکسها/ آسیب از حداکثر پراید در تصادف همراه خود صندوق خیریه! اولین بار در شبکه قطار به نظر می رسد شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید