علیپور به ژیل ویسنته پیوست
علیپور که با جدایی از پرسپولیس راهی پرتغال شده بود، پیش از این برای ماریتیموی پرتغال بازی می‌کرد.