علوم پزشکی مشهد: فوت سالانه ۲۰۰ نفر در انتظار کلیه و ۴۰ نفر در انتظار کبد
در سال ۹۸ تعداد اهداها ۱۲۵ مورد بود اما در سال ۹۹ این عدد به دلیل وجود بحران کرونا و محدودیت‌های کرونایی و نیز الزام بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ۵۳ مورد رسید؛ هرچند که در سال ۱۴۰۰ وضعیت بهتر شد.