عزاداری مردم آذربایجان غربی در تاسویی حسینی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، در ایام تاسوعای حسینی، علاقه مندان به مکتب ثارالله آذربایجان غربی عشق و ارادت خود را به حضرت ابوالفضل(ع) نشان دادند. عباس (آ) علمدار فهدار حسین (آ) بیان کرد

امروز تاسویی حسینی همزمان عاشق امام حسین(ع)آ) و خانواده اش در شهرهای مختلف آذربایجان غربی به عنوان سردار و آب آشامیدنی مؤمنان آن حضرت عبادت کردند.