عدنان غریفی: من در هلند زندگی می کنم و برای خرمشهر می نویسمغریفی در سال ۱۳۲۳ در خرمشهر به دنیا آمد و بیش از ۳۰ سال است که با خانواده خود در هلند زندگی می کند. روزهای اخیر مصادف با هفتاد و سومین بهار زندگی این مرد خستگی ناپذیر ادبی بود. عدنان از زمان اقامت در هلند در سال ۱۳۶۲ تاکنون چندین بار به اهواز و خرمشهر سفر کرده است.