ظرفیت خانه حزب باید با توسعه خراسان شمالی سازگار باشد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا حسین نژاد در دیدار با منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت کشور گفت: مردم این استان با پیروی از اعتقادات خود، نظام و آرمان های آن را سرلوحه زندگی خود نگه داشته اند. هستند.

استاندار خراسان شمالی افزود: مصداق عینی پاسداری مردم از آرمان های این نظام، حضور گسترده آنان در انتخابات، علاقه مندی آنان است. افسردگی برای نظم و رهبری حضور مستمر در صحنه های مختلف و تقدیم سه هزار شهید که می تواند مایه وحدت و همفکری باشد.

وی خاطرنشان کرد: می توان از توان و ظرفیت اعضای حزب برای توسعه بخش های مختلف استان استفاده کرد. گرفتن و ما شاهد وحدت و هماهنگی ورود نسبی دشمن به کشور نخواهیم بود.

در ادامه این نشست، یکی از ویژگی های مهم شورای وحدت کشور، اندازه سخنگویی است گرفتن وی خانه احزاب را حضور گرایش های مختلف سیاسی در کنار یکدیگر خواند و گفت: خانه احزاب محل اتفاق نظر است که در هیچ جای دنیا نمی توان آن را یافت زیرا احزاب در کشورهای دیگر با یکدیگر مخالف هستند.

منوچهر متکی افزود: پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی، حقوق فقیهان و قانون اساسی مشترک مهمی در بین اعضای احزاب است.