رژیم لاغری سریع

طرح پیوستن فنلاند به ناتو تهدید علیه امنیت روسیه استطرح پیوستن فنلاند به ناتو تهدید علیه امنیت روسیه است – مشرق نیوز