صنعا اجتناب کرده اند هماهنگی همراه خود ائتلاف سعودی برای آزادی زندانیان خبر دادصنعا اجتناب کرده اند هماهنگی شخصی همراه خود ائتلاف سعودی برای آزادی زندانیان خبر داد – مشرق نیوز