صعودی غیرمعمول دسترس در بازار / صعودی برای ورود بیت کوین به کانال بهتر


اقتصادنیوز نوشت: بیت کوین در امتحان شده است یک بار دیگر وارد کانال ۴۲۰۰۰ دلاری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتریوم خیلی عقب نمانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۳۰۰۰ دلار رسیده است.

بیت کوین بلافاصله در حدود ۴۱۷۰۰ دلار قیمت کاهش یافته تبدیل می شود کدام ممکن است حدود ۳ نسبت مرتفع است. همراه خود انبساط بلافاصله، بازده هفتگی بیت کوین ۶ نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کنندگان هفته قبلی در جاری حاضر درآمد می کنند.

قطعا ارزش آن را دارد معاملاتی بیت کوین در یک واحد شبه بیش اجتناب کرده اند ۲۵ میلیارد دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد بازار آن ۷۹۱ میلیارد دلار بود.

بازار ارزهای دیجیتال به انگشت گاوها افتاد

بازار اجتناب کرده اند دیروز یک بار دیگر به انگشت گاوها افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس ها نتوانسته اند جلوی انبساط قیمت ها را بگیرند. در واقع لاغر به سختی در افزایش قیمت موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کنندگان در جاری حاضر سعی دارند قیمت را به بالای ۴۲۰۰۰ دلار برسانند. اگرچه قیمت دیشب برای دقایقی بالای ۴۲۰۰۰ دلار بود، با این حال اکنون ۲۰۰ به همان اندازه ۳۰۰ دلار همراه خود آن محدوده قیمت شکاف دارد.

اتریوم نزدیک به ۳۰۰۰ دلار

اتریوم بلافاصله وضعیت خوبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۵.۵ نسبت انبساط کرده است. همراه خود این انبساط، دومین پول نقد دسترس در بازار بازده هفتگی خوش بینانه ۱۳ درصدی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بیت کوین پیشی گرفته است.

دیروز اتریوم ۲ بار امتحان شده کرد کدام ممکن است کانال ۳۰۰۰ دلاری را فتح تدریجی، با این حال هر ۲ بار به ۳۰ دلار رسید، با این حال به هزینه ۳۰۰۰ دلار نرسید. این آلتکوین در جاری حاضر حدود ۲۹۴۰ دلار قیمت دارد.

اتریوم عالی شبه بیش اجتناب کرده اند ۱۵ میلیارد دلار قیمت کاهش یافته کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد بازار آن ۳۵۳ میلیارد دلار است.

چندی پیش همراه خود افزایش قیمت اتریوم گفتن شد کدام ممکن است در روزهای جدیدترین بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ میلیون دلار اتریوم اجتناب کرده اند صرافی ها درو کردن شده است. روز سه شنبه ۱۸۰ هزار دهلیز اجتناب کرده اند صرافی ها خارج شدند کدام ممکن است بیشترین انواع در سال جاری است. داده های آماری نماد می دهد خروج اتریوم اجتناب کرده اند صرافی ها نماد اجتناب کرده اند امید خریداران به انبساط قیمت دارد.

بیت کوین و اتریوم

همه خوش بینانه هستند علاوه بر این ApeCoin

آلت کوین ها بلافاصله نیز به خوبی کار می کنند. به جز ApeCoin کدام ممکن است ۷ نسبت کاهش داشته است، سایر پول نقد های لیست ۵۰ برتر بازده خوش بینانه دارند. بهترین انبساط بلافاصله THORChain است کدام ممکن است ۱۶ نسبت افزایش قیمت داشته است. در یکپارچه Z کیش همراه خود نرخ انبساط ۱۳ درصدی به بازدهی برتر انگشت کشف شد. ویو، فانتوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتریوم پایه تولید دیگری ارزهایی هستند کدام ممکن است بازدهی ۲ رقمی در یک واحد روز دارند.

اجتناب کرده اند دیدگاه عمومی بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۱۸۳۳۷ توکن خرس محافظت مکان Kevin Market Cap، Titi Financial کلاس برتر انبساط بلافاصله را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۶۰۰% رسید. سپس Louverture همراه خود بازدهی ۳۹۰% وارد تبدیل می شود.

بیشترین افت از طریق بازار درمورد به Londex است کدام ممکن است تقریباً ۱۰۰٪ کاهش یافته است است. Avaxtars Token نیز افت ۹۰ درصدی را گزارش کرد.

قطعا ارزش آن را دارد بازار به ۱.۸۸ تریلیون دلار رسید

قطعا ارزش آن را دارد بازار ارزهای دیجیتال نسبت به دیروز ۴ نسبت انبساط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱.۸۸ تریلیون دلار رسید. قطعا ارزش آن را دارد پیشنهادات همراه خود ۸ نسبت افزایش به ۹۱ میلیارد دلار رسید.

Defy 14 میلیارد دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید StableCoins همراه خود ۷۶ میلیارد دلار قیمت کاهش یافته شدند.

۲۲۳۲۲۷

معمول امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: https://pulbank.ir/?p=292165