شهید فرامرز زند: سنگرها را تمیز نگذارید


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان همدان، خوب «شهید»; او شاهد غریزه اسرارآمیز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر از موقعیت را در ۴ فصل هستی آرم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمان ستارگان آسمان را روشن کرد، ققنوس هشت بهشتی کدام ممکن است هفت آسمان را مجذوب شخصی کرد، شبیه به عاشقی کدام ممکن است به وادی مقدس پرواز کرد. شناخته شده به عنوان پاسخ فرشتگان را دوست داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوازش کرد.

می خواهیم هر ساعت شب را همراه خود شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد این ستارگان بگذرانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاری این عارفان گرامی داشت بازو به کار شویم. ادای دینی باشد به آن است همه شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلاوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت…برگی بی تجربه حاضر دراویش گرچه مقبول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقبول باشد!

لحظاتمان را همراه خود شهید فرامرز زند تبریک می گویم.

به تماس گرفتن سرور شهیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدیقین

من می خواهم آرزو می کنم به همان اندازه پیروزی آخرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتح کربلا در جبهه های آفتاب علیه ظلمت بمانم، اگر خداوند عزت مبایعه نامه نصیب من می خواهم تنبل، برادران تولید دیگری به جبهه ها بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگرها را تمیز نگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام را شاد کنند.

ساعت شب های جمعه اگر برای من می خواهم مونتاژ محافظت قرآن داشتی پدر جان به همان اندازه زمانی کدام ممکن است به جبهه رفتم متوجه حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید باطل نمی شدم، زمانی کدام ممکن است جلوتر رفتم کربلا را دیدم. حسینی آنجاست.

هدف صدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید یارانش اجتناب کرده اند بین برداشتن پرچم لا اله الا الله است، درود بر رئیس عظیم آن شخص عظیم گذشته تاریخی کدام ممکن است پرچم کفر را سرنگون کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز درآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدل الهی را برقرار کرد. انقلاب هایی کدام ممکن است اسلام خشمگین است.

برای روح امام امت دعا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی آخرین را اجتناب کرده اند امام زمان خواستاریم.

انتهای نامه / ۸۹۰۰۱ /
این را برای صفحه اول هدایت دهید