شرایط قرارداد دائم کارگران – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، هادی ابوی دبیر کانون اصناف کانون عالی کشور با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری و تاکید بر امنیت شغلی گفت: ایشان در دیدار با کارگران بر موضوع امنیت شغلی تاکید کردند. و از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع مورد توجه جامعه کارگری است، وزارت کار مجموعه جلساتی را برای بررسی این موضوع تشکیل داده است که یکی از مواردی که در این جلسات مطرح شد موضوع قراردادهای کار است. قراردادهای منعقد شده به طور موقت به ویژه در کارهایی که ماهیت دائمی دارند.

به گزارش تسنیم، ابویی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اظهار داشت: پیشنهادی که در کمیته مطرح شد این بود که برای کارهایی که جنبه دائمی دارند اما قرارداد موقت دارند سقف تعیین شود. ما در مورد آن بحث کردیم. در جلسه و در نهایت مجموع به سقف چهار ساله رسید. یعنی در کارگاه کارفرما می تواند تا چهار سال با کارگر قرارداد موقت ببندد و بعد از چهار سال قرارداد کارگر دائمی شود.

نماینده یک کارگر گفت: کارگری که قرارداد سه ماهه دارد چگونه می تواند اجاره یک سال خانه خود را پرداخت کند؟ آیا کارگری که ۲۰ سال در کار مستمر بوده است باید به مدت سه ماه یا شش ماه در قرارداد موقت قفل شود؟ به همین دلیل کمیته امنیت شغلی تصمیم گرفت محدودیت یک ساله را تعیین کند و اگر فردی چهار سال در کارگاهی کار کند و قرارداد موقت داشته باشد، پس از چهار سال قراردادش دائمی شود.

ابویی در عین حال به ماده ۲۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: این ماده به قصور یا تقصیر در کار کارگر و عدم رعایت ضوابط انضباطی کار می پردازد و نظر کارگران را برای اخراج کارگران می طلبد. کارگر. در این جلسه پیشنهاد تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تشکل های وابسته مطرح شد. این موضوع باید در قالب کمیته های انضباطی پیگیری شود. در کمیته انضباطی نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی حضور دارند و مقررات انضباطی کار زیر نظر وزارت کار تصویب می شود.

وی تاکید کرد: این موارد پیشنهادهایی برای اصلاح کمیته امنیت شغلی بود که توسط کارشناسان کار شده بود، اما گروه کارفرمایی در شورای عالی کار یک ماه مهلت خواست تا در مورد اینکه آیا مواد دیگری از قانون کار نیاز به تصویب دارد یا خیر. اصلاح شده از جمله پیشنهادات به نظر می رسد شورای عالی کار در جلسه ای قبل از آن تشکیل شود.