شرایط احیای برجام را به روایت رئیسی ببینید
رئیس جمهور سیدابراهیم رئیسی گفت: یکی از عناصری که ایران در هر معامله احتمالی می خواهد، تضمین های الزام آور طرف مقابل است. از دیگر عناصر توافق مورد نظر جمهوری اسلامی ایران، راستی‌آزمایی عملی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد لغو دائمی تحریم‌ها و توقف ادعاهای سیاسی علیه ایران است.