شاخص بورس تهران ۴۴۰۷ واحد افت کرد


به گزارش گروه مالی خبرگزاری فارس، بورس اوراق بهادار تهران همراه خود وجود انبساط در سه روز قبل، همین الان در توسعه نوسانی قرار دارد به منظور که شاخص کل در طولانی مدت پیشنهادات همراه خود ۴۴۰۷ واحد کاهش به ۱ واحد رسید. ۲۴۴ واحد

شاخص کل همراه خود معمول همگن همراه خود انبساط ۲۴۸۱ واحدی به عدد ۳۶۲.۹۲۱ واحد رسید. قطعا ارزش آن را دارد بازار بورس تهران به بیش اجتناب کرده اند ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همین الان بیش اجتناب کرده اند ۱۲.۹ میلیارد سهم، حقوق حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار در قالب ۵۷۸ هزار فقره به قطعا ارزش آن را دارد ۴۸۰۵ میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد شد. همین الان شاخص کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت بر مقدمه معیار وزنی ۳۱ سهم کاهش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ۲ شاخص بر مقدمه معیار وزنی ۶۹ سهم افزایش داشته اند.

شاخص خرید و فروش آزاد ۵۳ سهم، شاخص بازار اول ۷۸ سهم کاهش، با این حال شاخص بازار دوم ۳ سهم انبساط کرد.

همین الان نمادهای شستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی جم بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای فلز مبارکه، پالایش نفت تهران، سراسری مس، ایران، خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل گهر بیشترین تاثیر عقب کشیدن را بر شاخص بورس داشتند.

همین الان دسترس در بازار فرابورس ایران، شاخص کل همراه خود ۲۹۳ واحد انبساط به رقم ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲ واحد رسید. قطعا ارزش آن را دارد بازار اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم خارج اجتناب کرده اند بورس ایران بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱ هزار میلیارد تومان بود.

قطعا ارزش آن را دارد بازار فرابورس به ۳۲۸ هزار میلیارد تومان رسید. قیمت کاهش یافته پرهزینه همین الان بیش از دو.۹ میلیارد سهم، حق اولویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار را در قالب ۲۴۶ هزار فقره به قطعا ارزش آن را دارد ۲۴۰۸ میلیارد تومان داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد کردند.

همین الان نمادهای آریاساسول، بیمه پاسارگاد، پتروشیمی زاگرس، صبا تامین، پتروشیمی تندگویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروگاه دماوند بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایش نفت لاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس داشتند.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول اصرار دهید