رژیم لاغری سریع

سید حسن خمینی: شرایط کشور سخت است
دلیل خوشنام بودن هلال احمر همین است که در طول عمر خودش جهت سفره ها و زدودن درد از جان مردم و برداشتن رنجی از دل و جان رنجور توانسته موفق باشد.