سکوت تنها اقدام مسئولان در سالگرد سیل شیراز بود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شیراز، فروردین ۹۸ مرطوب بود، بارش های از حداکثر اجتناب کرده اند گمیشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکر در شمال به همان اندازه سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در جنوب را خرس تاثیر قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیراز نیز اجتناب کرده اند این قاعده مستثنی نبود.

بر ایده اسناد آشکار شده، فرمان شهرداری شیراز اجتناب کرده اند خطرات سیلاب خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری ناگزیر شد اقدامات اجباری را پیش سوراخ بینی تدریجی.

در چنین شرایطی حیدر اسکندرپور شهردار وقت شیراز در شهر حضور نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش داده شده است دسغیب رئیس وقت شورا برای انجام ماموریت در تهران بود! ماموریتی کدام ممکن است هیچ وقت رئوس مطالب نشد، چگونه در روزی کدام ممکن است رئیس جمهور وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از تن اجتناب کرده اند دولتمردان در سفر نوروزی بودند، برای او تحمیل شد.

بر ایده فینال سرشماری شیراز، در ایام نوروز بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۵ هزار نفر وارد این شهر شدند کدام ممکن است همین انواع یعنی عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار نفر.

این مسافران در ازای انبساط صنعت گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد {به دلیل} پانتونی بودن به چشم اندازها بهداشتی، امنیت، شرکت ها مسافری را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است نوروز مهمترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمترین زمان ورزش اقشار مختلف است. مسئولان استان ویژه به ویژه مدیریت کدام ممکن است شهری است با این حال {در این} شرایط شهردار وقت شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر در شیراز حضور نداشتند.

سیل شیراز را بلعید

تداوم بارش از حداکثر باران در مدت کوتاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم لایروبی کانال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال های تحرک تا حد زیادی توسط شهرداری، باعث تجمع آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری شدن سیل در حوضه آبریز دروازه قرآن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سرعت ساعت ۱۱ صبح درگاه بی نظیر دروازه شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است مملو اجتناب کرده اند ازدحام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت روانی بود به رودخانه تغییر شد.

آب به موجود در سرازیر شد، اتومبیل ها به طرز وحشتناکی همراه خود مسافران برخورد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب عابران را بلعید.

{در این} فاجعه ۲۱ نفر اجتناب کرده اند هموطنانمان کشته شدند. ۱۸ نفر اجتناب کرده اند این قربانیان در روز حادثه ۵ فروردین جان باختند، جسد حسین احدی {در خانه} رها شده ای در ۷ فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتنا صدوقی در ۱۲ فروردین {در خانه} رها شده پیدا شد. مورای عاطفی بیمارستان نمازی ۲۲ بهمن ماه در بیمارستان شهید فکعی شیراز درگذشت.

تنها حضور افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام افراد در زمان صحیح ممکن است اجتناب کرده اند مصیبت باب القرآن شیراز بکاهد. در حالی کدام ممکن است افسران استانی در جاری پرسه زدن بودند، افراد به کمک قربانیان شتافتند.

کل داستان ۱۰ دقیقه اندازه کشید

معصومه شیخیان کدام ممکن است {در این} حادثه فرزند خردسالش یاسین واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش محمود واقعیت را اجتناب کرده اند کف دست داد در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس، حادثه آن روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات مسئولان را اینگونه توضیح دادن کرد: در گذشته تاریخی ۶ فروردین ۱۳۷۷ ما. ساعت ۱۱:۰۰ دوم ای به دروازه قرآن رسیدیم به سرعت سیل به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هیچ راهی نداشتیم. در ماشین گیر کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب در همه جای مکان را گرفت، کل تصادف ده دقیقه اندازه کشید، بعد اجتناب کرده اند این بار اجتناب کرده اند ماشین پوست آمدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماشین ما زیر آب سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طرز معجزه آسایی خشمگین ماند.

وی یکپارچه داد: به همان اندازه ساعت ۴ بعدازظهر در آب جستجو در عزیزانم می گشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جیغ می زدم با این حال هیچ نیروی امدادی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ۲ سرباز بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر متوجه شدم کدام ممکن است افراد ماشینم را برده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک تجربه شدند. پوست اجتناب کرده اند ماشین.” به بیمارستان منتقل شدند.

شیخیان ذکر شد: به همان اندازه ساعت ۲۲ بیمارستان های مختلف را جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کردم به همان اندازه اینکه متوجه شدم پسرم یاسین اجتناب کرده اند آنجا به پزشکی قانونی منتقل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرم در بیمارستان در وضعیت فوق العاده بدی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت ۲۳ فوت کرده است.

تمام کمک های پولی در یک واحد آمبولانس چکیده تبدیل می شود

معصومه شیخیان در تشریح اقدامات مسئولین ذکر شد: «تنها کمک این بود کدام ممکن است آمبولانس برای سوئیچ اجساد به ما گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضریم ارزش آمبولانس را تیز کردن کنیم به همان اندازه این سود نصیب خانوار آنها نشود. “

وی همراه خود خاص اینکه مسئولان شیراز این موضوع را مستند کردند به همان اندازه بگویند ما به خانوار های قربانیان کمک کردیم، افزود: ۹ در روز سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ حتی پس اجتناب کرده اند آن هیچ گونه تسهیلاتی به خانوار های حادثه دیدگان حاضر نشد.

شیخیان تاکید کرد: هرکس مدعی چشم اندازها هر دو حتی دلسوزی است، سند می آورد، بیاید پیش ما صحبت تدریجی، خانوار های قربانیان را مخلوط کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی هر مسئولی کدام ممکن است مدعی انجام کاری است بگیرید. پاسخگویی او.»

کمک های دولتی به خانوار های قربانیان نرسید

وی افزود: متاسفانه هیچ کمکی صورت نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مبلغی کدام ممکن است ستاد فاجعه ملت به حادثه دیدگان اختصاص داد متعلق به ما خانوار جانباختگان نمایندگی کننده در مراسم عزاداری نبود.

شیخیان افزود: استاندار پاسخ داد کدام ممکن است در آن روز مبلغی بدست آمده کردیم کدام ممکن است به هر کدام ممکن است به اینجا رسید دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تمام شد.

کارمند منطقه پارکینگ شیراز ذکر شد جای ماشینت نیست

این بانوی باکلاس کدام ممکن است شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند خردسال شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داد، افزود: آقای نوبخت پس اجتناب کرده اند دسترسی شیراز ذکر شد کدام ممکن است جای هیچ گونه اولویت برای قربانیان نیست، خودروهای آنها را در صفر عرضه می دهیم، ۹ تنها برنگشتند. ماشین های ما، اما علاوه بر این منطقه پارکینگ اکبرآباد شیراز، زنگ زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کردند کدام ممکن است ما در قبال ماشین های ممکن است مسئولیتی نداریم، بیایید ماشین ها را ببرید.

شیخیان ساکن استان البرز همراه خود سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریه یکپارچه داد: فضا کرج به همان اندازه شیراز کاملاً کمی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم هم ناراضی بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای شیراز برایم خیلی با کیفیت صنعتی بود با این حال مجبور شدم بیایم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی کنید. اوراق را ۳ میلیون تومان فروختند.

شیخیان به تقاضا تحمیل المان در درگاه باب القرآن شیراز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این المان حداقل می تواند حرکتی برای شخصی مسئولان باشد با این حال در شورای شهر حذف.

شهردار سابق به هیچ وجه مجازات نشد

معصومه شیخیان در خصوص تیز کردن دیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر خسارات ذکر شد: شهردار شیراز به تیز کردن دیه اجتناب کرده اند محل صندوق شهرداری یعنی اجتناب کرده اند جیب افراد شیراز محکوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ ماه سرپا ایستاد. حالا شنیده تبدیل می شود کدام ممکن است بدهیم. به غیر اجتناب کرده اند دیه خسارتی وارد نشد، حتی به خودروهای ما هم آسیبی وارد نکردند.

استاندار سابق ذکر شد ما هیچ مسئولیتی نداریم

شیخان در {پاسخ به} سوالی مبنی بر پاسخگویی مسئولان به تصمیم های ممکن است ذکر شد: تحت سلطه سابق پاسخ این است ما را ندادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفنشان را هم پاسخ این است ندادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی همراه خود مشاورش تصمیم گرفتیم ذکر شد: آقای استاندار هیچ خبری ندارند. پاسخگویی این موضوع.”!

وی در تشریح پاسخ استاندار حال ذکر شد: چندین بار همراه خود ایمان تصمیم بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ بار پاسخ این است دادند، بار اول کدام ممکن است گفتند من می خواهم معاصر عرضه گرفته ام، اجازه دهید به سختی مرور کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات را بازرسی کنم. بار دوم گفتند می گذارم یکی دنبال تدریجی. بعد اجتناب کرده اند آن تلفن را پاسخ این است ندادند.

اسکندرپور پاسخگو برای خسارت خودرو است

وی افزود: اسکندرپور نیز باید پاسخگوی خسارت خودروها باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تعیین بی ارزش، شهردار شیراز باج می دهد، خودروها چیزی نیستند؟ ما در بازدید بودیم، وسایلمان در ماشین بود، طلا داشتیم، گوشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلت داشتیم، همه اینها سر خورد، کدام مقامی مسئولیت داشت در آن صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادف به اموال افراد معامله با تدریجی؟

هیچ مشاور مناسب در مراسم خاکسپاری نمایندگی نکرد

شیخیان همراه خود خاص این کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند این حادثه خانوار ها متحمل زحمات زیادی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری اجتناب کرده اند جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند، افزود: حداقل اجتناب کرده اند تذکر روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی شناخته شده به عنوان عالی انسان باید ابراز همدردی می شد با این حال مسئولان شیراز شناخته شده به عنوان متولیان شهر کوچکترین هستند.” آنها همدردی نکردند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: مطمئنا، ممکن است وقت نکردید به کرج بیایید، آمل را به آن است عروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید داماد بیچاره تشریف بیاورید، جایگزین نکردید به اصفهان بروید، با این حال بقیه کدام ممکن است شیرازی بودند، نافرمانی نکردند.

وضعیت روحی وخیم بازماندگان

شیخیان همراه خود ردیابی به وخامت روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی بازماندگان ذکر شد: خواه یا نه اجتناب کرده اند وضعیت پولی خانوار برامکی کدام ممکن است فرزند، عروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوه شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند، اطلاع دارید؟ {چه کسی} تنها نان آور خانوار یعنی عالی مرد را اجتناب کرده اند کف دست داد؟

خواه یا نه می فهمید خانوار آقای اکبرزاده مرودشتی شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در بستر بیماری هستند؟

وی در تشریح پرونده بهترین بازمانده سیل ذکر شد: {در این} حادثه شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرش را اجتناب کرده اند کف دست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخترش بسیاری اجتناب کرده اند دندان هایش را اجتناب کرده اند کف دست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب دندان دخترش را تیز کردن نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس ارزش ای هم نکرد. مشکل پولی نیست، موضوع همدردی است کدام ممکن است حتی همراه خود آن همدلی هم نداشتند.»

شهردار سابق ذکر شد کدام ممکن است نمی شود عذرخواهی تدریجی

مادر مرحوم یاسین واقعیت ذکر شد: شهردار سابق کدام ممکن است زود زنگ زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه کرد اجتناب کرده اند وی خواست خانوار سیل زدگان را در سالنی مخلوط تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خبرگزاری ها دعوت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حضور افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم شناخته شده به عنوان مشاور عذرخواهی تدریجی. اجتناب کرده اند خانوار ها مشخص باشید من می خواهم نمی گذارم اسپاسم ها {اتفاق بیفتد}، این این سیستم را فوق العاده محترمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عزت احترام می گذارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است شناخته شده به عنوان اولین مسئولی کدام ممکن است خطا کردید ابراز پشیمانی کنید به همان اندازه تصویر فینال پاسخگو برای شود با این حال اجتناب کرده اند آن گذشته تاریخی تلفن من می خواهم پاسخ داده نشده است

معصومه شیخیان ذکر شد: بهادری مشاور حقوقی شهردار سابق ذکر شد پیشنهادی هم داده با این حال قبول نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن عدم تمایل کرد!

شهردار سابق تنها کسی بود کدام ممکن است دلجویی کرد

شیخیان همراه خود شناخت اجتناب کرده اند شهردار سابق شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور افراد شیراز در مجلس، ذکر شد: هر بار کدام ممکن است همراه خود وی تصمیم گرفتیم، تنها او بود کدام ممکن است تصمیم می گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگو بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار آنها را الهام بخش می کردیم.

شیخیان اجتناب کرده اند مونتاژ فیلم مستندی همراه خود عنوان «یاسین الحقیقه» دانستن درباره فاجعه باب القرآن شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر پرس و جو برداشتن انجام مسئولان خبر داد.

الگو نامناسب برای به کف دست رساندن حقوق قربانیان

به گزارش فارس، سیل سال ۹۸ علاوه بر این خسارات جانی، خسارات پولی هنگفتی به ساکنان وارد کرد، فریبرز ترجیح کدام ممکن است خودرویش در سیل ۹۸ بیش اجتناب کرده اند ۳۰ میلیون خسارت دید، به خبرنگار فارس ذکر شد: پس اجتناب کرده اند بروز سیل. آقای نوبخت گفتند خودروهایی کدام ممکن است تعویض کردیم بیش اجتناب کرده اند عالی مقدار آسیب دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروی نو دادن مناسب نشد، بعد گفتند به همه خودروها آسیب می زنیم کدام ممکن است این هم بردن تبدیل می شود. بعد گفتند در جاری حاضر ۱۰ میلیون تومان تیز کردن می کنیم کدام ممکن است انجام نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ میلیون تومان هم به عده ای دادند کدام ممکن است عده ای اصلاً چیزی نگرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد غرامت تیز کردن نشده است.

وی افزود: «با این حال آنچه برای من می خواهم ضروری است اینجا است کدام ممکن است اگر افسران دموکرات داریم، برای جبران خسارت شخصی در شهرداری، شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان کاندیدا نشویم». شخصی افسران باید قربانیان را پیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلجویی می کردند.

ترجیح ذکر شد: افراد {در این} زمینه بی ارزش نبودند، آنها اجتناب کرده اند جاده رفتن می کردند، مالیات، مسائل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عوارضی را کدام ممکن است بر دوش هر شهروندی است تیز کردن کردند، در سرزمین شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} مراقبت نشده شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادها رفتن می کردند. .
او افزود: “علاوه بر این این کدام ممکن است نکردند، با این حال او اوج ما را برید. حالا ۲ سال بعد یک بار دیگر حدود ۵۰ نفر شدیم. عالی وکیل گرفتیم به همان اندازه پیگیری تدریجی. من می خواهم عالی کارمند هستم او ۳۸ را دیده است. میلیون خودرو خسارت.مسئولین باید وکیل بگیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برم سالن دادگاه این الگو متاسفانه فوق العاده زننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زشت است.

پاسخ مناسب ساده عالی کف دست دادن بود

ترجیح در دلیل پاسخ های مسئولان ذکر شد: ما ساده برای کف دست دادن آمدیم، در همه جای مکان نامه می نویسم، {هر روز} ناسالم قول می دهند. حیف برای جمهوری اسلامی کدام ممکن است افرادی که افراد را دلخور کردند پاسخگویی را بر عهده گرفتند.

این مسئولین دوست انقلاب نیستند

شمارش بیش اجتناب کرده اند ۴۰۰ نفر شکسته به خودروها کدام ممکن است قابل انجام است همراه خود خانوار به پنج میلیون نفر برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگی اجتناب کرده اند مراقبت نشده مسئولان واقفند کدام ممکن است در کلاس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجامع مطرح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه آگاه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افراد تبلیغ می کنند. انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه آن هم مسئولانی هستند کدام ممکن است تقصیر مسئولان را به گردن انقلاب می اندازند. من می خواهم دقیقا شبیه به چیزی را کدام ممکن است گفتم می نویسم، اینها دوستان انقلاب نیستند.
اگر برخی اجتناب کرده اند این مسئولانی کدام ممکن است به آنها ردیابی کردیم، اختصاص داده شده به انقلاب بودند، داوطلبانه غرامت می‌دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک نمی‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلبکار ما می‌شدند.

بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰ خودرو آسیب دیدند

صادق واحدی یکی اجتناب کرده اند حادثه دیدگان سیل ۹۸ نیز در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند وجود بیش اجتناب کرده اند هشتصد خودروی شکسته خبر داد کدام ممکن است مدارک این حادثه دیدگان نیز حال است. کمتر از ۱۰ میلیون.

وی یکپارچه داد: روز ششم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتم گفتند کدام ممکن است بودجه تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری اجتناب کرده اند خودروهای حادثه دیده مقابل استانداری تجمع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجددا در استانداری مونتاژ ای تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد تیز کردن شود. خسارات آنها نیز
وحیدی همراه خود خاص اینکه: همراه خود حضور مشاور بیمه، تیمی پنج نفره تشکیل شد، وی گفتن کرد: پس اجتناب کرده اند تعیین مقدار خسارت ۲۲۰ خودروی تولید دیگری خسارت قابل توجهی دیده اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند شبیه به ۱۰ میلیون کمک کمتر از ۵ میلیونی. . بقیه را می دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نبود بعداً تیز کردن می کردند. بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ خودرو آسیب ندیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات غرامت را لغو کرد.

به گزارش فارس، سیل شیراز ۹۸ موضوعی نیست کدام ممکن است بتوان همراه خود سکوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهل انگاری بر آن فائق به اینجا رسید، انجام نامشخص مسئولان وقت کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها همچنان در امکانات هستند، نیازمند بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی برای پروژه بعدی وی است. این موضوع.

انتهای پیام