سوغات؛ مقاله ای تولید دیگری اجتناب کرده اند بازدید به مازندران / حاضر سوغات شمال


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند مازندران، سوغات بازدید ورق عکس اجتناب کرده اند خاطرات را ورق می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین ترین خاطرات بشریت را بازگشت به تبدیل می شود.

استان مازندران مکان تعطیلات متنوع اجتناب کرده اند گردشگرانی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند راه در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک وارد استان می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بازدید به عوامل مختلف استان به نتیجه این بازدید در نظر گرفته شده می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه برخی هم تخصص کسب کافی را دارند. مازندران راه اندازی شد شد;

* سوهان کنجدی هر دو «پشتیژیک»

یکی اجتناب کرده اند خوش ذوق ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معروف ترین سوغاتی های استان مازندران شیرینی عجیب و غریب به تماس گرفتن پایین زیک است. این دسر سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطر مطبوعی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین مازندرانی ها به سوهان کنجدی نیز افسانه ای است.

در تهیه این شیرینی عسل، شکر، کنجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردو اجتناب کرده اند کره زعفران آب شده استفاده شده است.

* اوگوزون

آغوز غذایی خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر ظاهری شبیه نان بومی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند مردمان بومی مازندران برای تهیه این دسر اجتناب کرده اند کنجد استفاده می کنند.

آغوز سرشار اجتناب کرده اند داروها مغذی مشابه فسفر، کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی مناطق مازندران اجتناب کرده اند گردو برای تهیه این دسر استفاده تبدیل می شود. آغوز بهتر از وعده های غذایی در مراسم محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی مازندران است. ویژه به ویژه در عصر یلدا این دسر بر بالا سفره های منازل نمایشگاه می تدریجی.

نان تابستانی

نان کوهی هر دو نان تابستانی منصفانه دسر عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند معروف ترین سوغاتی های مازندران است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تخم مرغ، شیر، شکر، کره، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرد تهیه تبدیل می شود.

چیزی کدام ممکن است سبک نان تابستانی را خاص می تدریجی، پر شدن لایه میانی شیرینی همراه خود کنجد، گردو، شکر هر دو زرده تخم مرغ است. مخلوط کردن این داروها اولین این نان تابستانی را به معروف ترین سوغات استان مازندران تغییر کرده است.

*عسل کوهی

عسلی کدام ممکن است در مراتع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهستان‌های خالص استان مازندران ساخت می‌شود، عسل اصیل است، خواص درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوراکی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند معروف‌ترین سوغاتی‌ها به‌شمار می‌رود.

* بسیاری از ترشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی

کمتر کسی است کدام ممکن است حاضر به کسب سوغاتی اجتناب کرده اند استان مازندران باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این کسب ترشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی از دوام تدریجی!

ترشی بادمجان، سیر ترشی، ترشی لیچی، ترشی مرکبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آلو، آلو هر دو میوه های فرآوری شده همراه خود سبک توت مسافران را شگفت زده می تدریجی.

* بسیاری از ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاویار

استان مازندران در امتداد طرف دریای خزر قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاویار یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند محصولات صادراتی این قلمرو به جهان است، اجتناب کرده اند این رو ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاویار اجتناب کرده اند معروف ترین سوغاتی های استان مازندران هستند.

ماهی سفید، غاز ماهی، سالمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیلکا الگوی هایی اجتناب کرده اند ماهی هایی هستند کدام ممکن است می توانید اجتناب کرده اند مازندران خریداری کنید.

* زیتون، چای را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج

بهتر از برنج شمالی مازندران در شهرهای مختلف به کالا می رسد. علاوه بر این بسیاری از زیتون به طور قابل توجهی زیتون پرورشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیتون شور در مازندران دنبال کنندگان زیادی دارد.

* صنایع دستی مازندران

صنایع دستی نگهداری در قالب‌ها، رنگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها مختلف اجتناب کرده اند زیباترین سوغاتی‌ها {خواهد بود} کدام ممکن است برای ادغام کردن حصیربافی، صنایع دستی چوبی، نمد بافی، گیوه‌بافی، سفال، صنایع دستی کیف، جوراب بافی، جاجیم‌بافی، گلیم‌بافی می‌شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالی بافی .

مهران حسنی معاون گردشگری اداره کل میراث باکلاس، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مازندران در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی همانطور که صحبت می کنیم شخصی ذکر شد: این یادآوری ای است کدام ممکن است در آن زمان ها داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید کردن به آن است بازگشت به این یادآوری است.

وی افزود: سوغات ها شناخته شده به عنوان خاطرات شیرین در افکار مردمان مطرح تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرات شیرین را بازگشت به تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه ای برای یادآوری است.

معاون گردشگری اداره کل میراث باکلاس، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مازندران تصریح کرد: باید ذکر شد کدام ممکن است ذات بازدید سوغات است.

حسنی همراه خود گفتن اینکه مازندران همراه خود سوغات فراوان رتبه اول گردشگری ملت است، تصریح کرد: در زمینه صنایع دستی اجتناب کرده اند چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چوب، صنایع دستی موجود است.

وی ذکر شد: محصولات غذایی یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند سوغات مازندران است کدام ممکن است برای سود در بار به صورت بسته بندی حاضر تبدیل می شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث باکلاس، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری مازندران شکسته نشده داد: وجود دریای خزر، ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده های آن اجتناب کرده اند تولید دیگری سوغات این استان است.

الحسنی بازگشت به شد: محصولات کشاورزی در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله برنج، پرتقال، مرکبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیوی را نیز می توان اجتناب کرده اند تولید دیگری سوغات مازندران شناسایی برد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه بازارچه های صنایع دستی استان در ایام نوروز ۸۵۴ اتاقک سازماندهی می کنند، ذکر شد: این محصولات در ۲۲ شهر به تعیین کنید این بازارچه ها به حاضر گذاشته تبدیل می شود به همان اندازه گردشگرانی کدام ممکن است به مازندران بازدید می کنند محصولات شخصی را اجتناب کرده اند این بازارچه ها خریداری کنند.

انتهای نامه / ۸۶۰۳۴ / ج