سوزوکی عالی ماشین پرنده می سازد | فارس نیوز


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، سوزوکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکای درایو قرارداد همکاری برای مونتاژ خودروی پرنده به همان اندازه سال ۲۰۲۵ امضا کردند.

نمایندگی سوزوکی گفتن کرده است کدام ممکن است در جاری بهبود عالی خودرو پرنده {الکتریکی} است کدام ممکن است ممکن است ۲ مسافر را به صورت عمودی {به سمت} بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین برود.

SkyDrive امیدوار است راهی پیدا کند اجتناب کرده اند این خودروی پرنده در نمایشگاه جهانی اتومبیل اوزاکا در سال ۲۰۲۵ افشا تدریجی.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید