سقوط تعدادی از کودک اجتناب کرده اند سرسره هوا در پارک آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل نماد / ۵ نفر مجروح شدند
بلافاصله پس اجتناب کرده اند ادعا این گزارش، ۴ تجهیزات آمبولانس به محل حادثه واقع در میدان آرژانتین، بلوار نلسون ماندلا اعزام شدند.