سخنگوی کرملین: مسکو اقدامی برای پیوستن اوستیای جنوبی به روسیه انجام نداده است
سخنگوی کرملین: مسکو اقدامی برای پیوستن اوستیای جنوبی به روسیه انجام نداده است