سامانه یکپارچه فروش خودرو بسته شد


از این پس با رعایت تعادل عرضه و تقاضا، عرضه خودرو توسط خود شرکت ها و یا از طریق بورس کالا انجام می شود و مکانیسم فروش خود شرکت ها مسئولیت فروش خودروهای تولیدی را بر عهده خواهد داشت.

مطلب سیستم یکپارچه فروش خودرو بسته شد اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.