سامانه بارشی تا روز سه شنبه در استان تهران
مدیرکل مدیریت اورژانس استانداری تهران با اشاره به اینکه شروع سامانه از فردا دوشنبه ۱۹ مرداد تا سه شنبه ۲۰ مرداد ماه پیش بینی می شود، گفت: در مناطق مستعد بارش احتمال بارش باران و رعد و برق وجود دارد. از جمله تهدیدات احتمال وقوع تگرگ و وزش باد شدید است. چیزی که ما انتظار داریم اتفاق بیفتد.