سالم ترین میوه ها برای مدیریت قند خون
مصرف بیش از حد قند یا فروکتوز از میوه باعث می شود که کبد آنقدر تجمع پیدا کند که کبد نتواند آن را پردازش کند. در نتیجه کبد تنها یک راه حل دارد و آن تبدیل مستقیم فروکتوز به چربی است که کبد را چرب می کند. در این اینفوگرافیک به چند میوه سالم برای کنترل قند خون اشاره شده است. / منبع داده ها: Healthline