سازمان ملل: برای احیای برجام به تلاش و خویشتن داری بیشتر نیاز است/ آمریکا باید تحریم های ایران را لغو کند
رزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، سیزدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل را قرائت کرد و افزود: با وجود تلاش‌های گسترده و فشرده، بازگشت به برجام محقق نشده است. احیای برجام مستلزم تلاش و صبر بیشتر است. من و دبیرکل سازمان ملل متحد از ایران و ایالات متحده می‌خواهیم که با همان روحیه و تعهد به همکاری‌های مبتنی بر برجام بازگردند.