سادرو ۳۰ نسبت هواداران را در لیگ مجوز می دهدصدرو به ۳۰ نسبت هواداران در لیگ مجوز می دهد – مشرق نیوز