زمان مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری در دانشگاه شریف مشخص شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیه ای تاریخ مصاحبه داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۱ در دانشکده ها و مراکز دانشگاه را اعلام کرد.

بر همین اساس تاریخ مصاجبه داوطلبان تمامی دانشکده ها و گروه ها (فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد، شیمی، فیزیک و علوم ریاضی) در روزهای ۲۳ و ۲۴ خردادماه و پژوهشکده علوم و فناوری نانو روز چهارشنبه و پنجشنبه ۲۵ و ۲۶ خردادماه برگزار خواهد شد.

تـــاریخ ثبـــت نـــام در ســـامانه پـــذیرش دکتـــری نیمـــه متمرکـــز دانشـــگاه صـــنعتی شـــریف بـــه آدرس edu.sharif.edu.admission://https،در اطلاعیه شـماره ۲ ،متعاقبـاً از طریـق وبسـایت ir.sharif.www و یـا edu.sharif.grad://https اطلاع رسانی خواهد شد.

اطــلاع رســانی در خصــوص جلســه مصــاحبه آزمــون دکتــری، از طریــق وبســایت ir.sharif.www و یــا edu.sharif.grad://https و ارسال پیامک توسط شماره تلفن ۹۸۲۱۶۶۱۶، بـه شماره تلفن همراه ثبت شده توسط داوطلب در سامانه پذیرش دکتری نیمه متمرکز دانشگاه صنعتی شـریف صـورت خواهد پذیرفت.

جزئیات در خصوص زمانبندی و نحوه شرکت در جلسه مصاحبه (حضوری/غیر حضوری)، از طریق آدرس ایمیلـی که توسط داوطلب در سامانه پذیرش دانشگاه صنعتی شریف ثبت می شود و از طریـق وبسـایت ir.sharif.www و یـا edu.sharif.grad://https به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

لازم به ذکر است هر گونه تغییر در اطلاعات مزبور و جزئیات بیشتر از طریق وبسایت ir.sharif.www و یا edu.sharif.grad://https به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.