رونمایی از سند رسانه ملی در باشگاه خبرنگاران تهرانمهدی محسنیانوراد، عبدالعلی رضایی، کمال اطری، محمد درویش، عباس عبدی، مجید رضیان، سعید ارکنجده، علی میرزاخانی، مهرداد خدیر و مذگان جمشیدی به مناسبت این مراسم و رسانه ملی گردآوری شده توسط انجمن مطبوعات تهران سخنرانی کردند.