رونمایی از دیگنیتی جدید بهمن موتور در نمایشگاه خودرو تهران (+فیلم بررسی خودرو)
بزرگترین تفاووت این خودرو با مدل قبلی تغییر موتور و گیربکس آن است.