روسیه: ۴۹ مخزن سوخت اوکراینی و ۲۱ پهپاد را منهدم کرد
وزارت دفاع روسیه: در تیپ ۳۰ مکانیکی نیروهای مسلح اوکراین در منطقه کلینوو در جمهوری خلق دونتسک، خسارات ناشی از آتش سوزی نیروهای مسلح روسیه کمتر از ۵۰ پرسنل و بیش از ۱۷۰ سرباز و افسر به شدت مجروح شدند. میدان جنگ را ترک کرد