روسیه "ترمیناتور" را وارد اوکراین کرد (عکس)مجموعه تسلیحاتی این خودروی رزمی شامل دو توپ ۳۰ میلی متری ۲A42، چهار پرتاب کننده موشک های هدایت شونده ۹M120-1 “آتاکا” با سیستم هدایت لیزری، دو نارنجک انداز AGS-17 و یک مسلسل تانک کلاشینکف ارتقا یافته ۷.۶۲ میلی متری است.