روسیه: با توجه به تحریم‌های غرب به دنبال کریدور‌های لجستیکی از ایران هستیم
روزنامه دیلی میل نوشت، روسیه همچنین ارسال کالاهای زمینی از طریق جمهوری آذربایجان و «دریای خزر» به ایران به عنوان مسیرهای جایگزین را بررسی کرده است.