روس‌ها تحریم‌ها را همراه خود ارزهای دیجیتال در اطراف می‌زنند


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

قطار را در اینستاگرام دنبال کنید

در اطراف زدن تحریم‌ها توسط روس‌ها همراه خود پول خارجی دیجیتال برای اولین بار در قطار موج‌رانندگی به نظر می رسد شدند | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید